In enkele weken heeft het coronavirus (COVID-19) de manier waarop studenten over de hele wereld worden opgeleid drastisch veranderd. De veranderingen geven ons een glimp van hoe het onderwijs permanent zou kunnen veranderen.

De afgelopen weken hebben scholen en universiteiten al hun fysieke activiteiten moeten opschorten. Het OESO schat dat meer dan 421 miljoen kinderen worden getroffen als gevolg van school sluitingen in minstens 62 landen.

Leer innovatie en digitalisering

Deze noodzakelijke maatregelingen hebben miljoenen studenten in “tijdelijke thuisonderwijs”-situaties gedwongen. Deze veranderingen hebben ongetwijfeld voor overlast gezorgd, maar hebben ook geleid tot nieuwe initiatieven van onderwijsvernieuwing. Hoewel het nog veel te vroeg is om deze nieuwe onderwijssystemen over de hele wereld te evalueren, zijn er aanwijzingen dat dit een blijvende impact kan hebben op het traject van leer innovatie en digitalisering.

COVID-19 is de katalysator

Een crisis kan tot verrassende innovaties leiden. Het trage tempo van verandering in academische instellingen is betreurenswaardig, met eeuwenoude, op colleges gebaseerde benaderingen van lesgeven, diepgewortelde institutionele vooroordelen en verouderde leeromgevingen. COVID-19 is echter de katalysator geworden voor verandering wereldwijd om in zeer korte termijnen innovatieve oplossingen te zoeken en te implementeren.

Google Classroom & MS Teams

Om de verspreiding van het virus te vertragen, begonnen studenten in Hong Kong al in februari thuis te leren via digitale platformen. In China kregen 120 miljoen Chinezen toegang tot lesmateriaal via schooltelevisie-uitzendingen. Op Nigeriaanse scholen werden standaard asynchrone online leermiddelen zoals Google Classroom succesvol uitgerold. (aangevuld met synchrone face-to-face video-instructies)

Libanese studenten stuurden hun eigen video’s van lichamelijke training naar hun docenten L.O. als “huiswerk”, Door deze oefening werden studenten ertoe aanzet nieuwe digitale vaardigheden te leren. Het opnemen, bewerken en verzenden van video.

5G!

Nu 5G voor de deur staat, zullen we zien dat leerlingen en leveranciers van oplossingen het concept van digitaal onderwijs in verschillende formaten zullen omarmen. Traditionele fysieke klaslokalen zullen worden aangevuld met nieuwe leer modaliteiten – van live scherm sharing sessies en audio, ‘educatieve influencers’ tot virtual/augmented reality-ervaringen. Leren kan een gewoonte worden die geïntegreerd is in dagelijkse routines – een echte levensstijl.

COVID 19, verspreidt zich over de hele wereld met als gevolg een grote ontwrichting van de wereldeconomie.

Coalities krijgen vorm

In de afgelopen weken hebben we leer consortia en coalities zien vormgeven, waarbij diverse belanghebbenden – waaronder overheden, uitgevers, onderwijsprofessionals, technologie providers en telecom netwerk exploitanten – samenkomen om digitale platforms te gebruiken als “tijdelijke” oplossing voor deze crisis… Een consequente trend voor toekomstig onderwijs.

Minder welvarende en digitaal onderlegde individuele gezinnen blijven echter zeer kwetsbaar

Minder welvarende en digitaal onderlegde individuele gezinnen blijven echter kwetsbaar. Wanneer lessen online overgaan, missen deze kinderen de boot vanwege de kosten van digitale apparaten en data-abonnementen. De digitale kloof kan extremer worden als de toegang tot onderwijs wordt bepaald door toegang tot nieuwe technologieën. Dit is uitdaging en wellicht het grootste euvel tot het succesvol implementeren van het nieuwe onderwijs.

Darwin!

De pandemie is een unieke kans om onszelf te herinneren aan de vaardigheden die studenten nodig hebben in deze onvoorspelbare wereld, zoals geïnformeerde besluitvorming, creatieve probleemoplossing en misschien vooral aanpassingsvermogen blijft een prioriteit voor alle studenten. De Darwin quote vat alles samen in één zin. “It Is Not the strongest of the species that survives but the most adaptable to change”